ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ
Πηγή: www.capital.gr

Είμαι αυτός που του ζητούν να πληρώνει ΟΑΕΕ σε κατηγορίες επαγγελμάτων και ποσά ανεξάρτητα του κύκλου εργασιών μου ή των ετήσιων καθαρών κερδών μου . Αν δεν μπορώ να πληρώσω τις εισφορές κάθε δίμηνο τότε αυτές τοκίζονται με 1% το μήνα στο διηνεκές . Αν περάσει καιρός και δεν έχω πληρώσει και θέλω να εξοφλήσω τότε οι εισφορές υπολογίζονται με τα νέα τιμολόγια (τα τελευταία 2 έτη έχουν αυξηθεί από 10-30% και πληρώνουμε πλέον και εισφορά για τους άνεργους).
 
Είμαι αυτός που του ζητούν να πληρώνει ετήσια εισφορά στο Επιμελητήριο χωρίς να μου προσφέρει καμία μα καμία υπηρεσία . Είμαι αυτός που αν θέλω να πάρω υπάλληλο θα πληρώνω κάθε μήνα από 45,06% -68% εισφορές στο σύνολο (ασφαλισμένου και εργοδότη ) χωρίς ποτέ ο εργαζόμενός μου να έχει πιθανότητα να λάβει μια στοιχειωδώς ευπρεπή σύνταξη ή μια αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν κάποιο μήνα δεν καταφέρω να πληρώσω τις εισφορές τότε επιβαρύνομαι με προσαύξηση 1% μηνιαίως και έως να φτάσει ποσοστό 120% (τότε σταματάει η προσαύξηση ).