Στα όρια με την Πρέβεζα και πολύ κοντά στην Πάργα 300 είδη φυτών, 120 πουλιών, 20 θηλαστικών, 11 ερπετών και 5 αμφιβίων συνθέτουν ένα από τα σημαντικότερα οικολογικά καταφύγια της Ελλάδας 
Το έλος Καλοδικίου ή όπως αλλιώς είναι γνωστή η λίμνη με τα νούφαρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς μεταναστευτικών πουλιών.