Τοιχοκολλήθηκε σε κεντρικά σημεία της πόλης και απεικονίζονται οι τρεις βουλευτές του Νομού και χαρακτηρίζονται ανεπιθύμητοι!

"Ξεπουλάνε τις ζωές μας, δεν....