Μαχαίρι 500 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές παροχές σχεδιάζει να βάλει η κυβέρνηση το 2011, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου περικοπών των δημόσιων δαπανών που προωθεί σε συμφωνία με την τρόικα. Στο πακέτο των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων που θα συμφωνηθεί θα προστεθούν, μεταξύ άλλων, και οι περικοπές επιδομάτων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αυτά που χορηγούνται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με τέκνα που σπουδάζουν.