ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΎΜΕ ΤΗΝ ΣΥΧΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ BLOG. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΘΕΙ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΧΝΑ ΠΥΚΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Η ομορφιά είναι διαφορετική για τον καθένα. Πολλά όμορφα θα συναντήσεις εδώ μέσα. Θα ενημερωθείς, θα χαρείς, θα λυπηθείς, θα γελάσεις, θα προβληματιστείς, θα μάθεις, θα εκνευριστείς και θα νιώσεις πολλά ακόμα συναισθήματα. Μπορείτε ελέυθερα να αντιγράφεται τις αναρτήσεις μας αυτούσιες ή σε τμήματα αρκεί να αναφέρεστε στην πηγή με ενεργό link

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010

0 Το ΕΣΡ έκοψε το κανάλι του Μεγάλου Αδερφού

«Ξεσπιτώθηκε» ο Big Brother
Απόφαση-σταθμός του ΕΣΡ αναγκάζει Alpha και Nova να διακόψουν το 23ωρο ζωντανό πρόγραμμα του Big Brother.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξαφνικά η ελληνική τηλεόραση έγινε ποιοτική, είναι σίγουρα ένα βήμα για να βελτιωθεί η κατάσταση.


Κατόπιν τούτου, ο Alpha και η Nova ανέστειλαν τη λειτουργία του καναλιού που μεταδίδει το reality 23 ώρες κάθε ημέρα.

Παρακάτω δημοσιεύεται ολόκληρη η απόφαση με την οποία «διώκεται η μετάδοση της ως άνω εκπομπής αυτουσίας άνευ ουδενός ελέγχου και... εντεύθεν με κίνδυνο να προβληθούν περιστατικά της προσωπικής ή ερωτικής ζωής των παικτών με αποτέλεσμα να θιγεί η αξιοπρέπεια των διαγωνιζομένων».

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 560/16.11.2010

Σήμερα ημέρα Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς.

Iστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου μεταξύ της κατόχου αδείας παροχής συνδρομητικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών εταιρίας MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε. και του διαχειριστή τηλεοπτικού προγράμματος ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 2α Νοεμβρίου 2010.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.
ΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 κατά το οποίον οι συμβάσεις που συνάπτει η κάτοχος άδειας με τους διαχειριστές προγράμματος είναι άκυρες αν δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί.
ΙΙΙ. Το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 κατά το οποίον οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999 θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες.
ΙV. Το άρθρο 4 παρ 1 στοιχ. β, στ του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις.

Αποδεικτικά στοιχεία

Εν προκειμένω εκ των στοιχείων του φακέλου της ακροάσεως του εκπροσώπου της αιτούσης εταιρείας και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η εταιρεία με την επωνυμία MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε. δια της υπ΄αρ.πρωτ. 9350/1.10.2010 αιτήσεώς της, αιτείται την έγκριση της από 21.9.2010 σύμβασης προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου μεταξύ της ως άνω εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικείμενο της συμβάσεως είναι η εκπομπή με τον διακριτικό τίτλο BIG BROTHER η οποία μεταδίδεται ήδη από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA CHANNEL μετά από προηγούμενο έλεγχο και περικοπή των ακαταλλήλων περιστατικών. Δια της υπό κρίσιν συμβάσεως διώκεται η μετάδοση της ως άνω εκπομπής αυτουσίας άνευ ουδενός ελέγχου και εντεύθεν με κίνδυνο να προβληθούν περιστατικά της προσωπικής ή ερωτικής ζωής των παικτών με αποτέλεσμα να θιγεί η αξιοπρέπεια των διαγωνιζομένων.

Όμως κατά το άρθρο 4 παρ. 2 στ. ζ΄ του Ν.2644/1998 προϋπόθεση της εγκρίσεως της συμβάσεως είναι η τήρηση των κωδίκων δεοντολογίας ενώ εξάλλου, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού 2/1991 του Ε.Σ.Ρ. οι διαγωνιστικές εκπομπές δεν πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των διαγωνιζομένων. Ενόψει τούτων η υπό κρίσιν σύμβαση δεν εξασφαλίζει την τήρηση των ως άνω διατάξεων του νόμου και δεν πρέπει να εγκριθεί.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την από 30.9.2010 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε. προς έγκριση της από 21.9.2010 σύμβασης προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου μεταξύ της ως άνω εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 16η Νοεμβρίου 2010, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 2α Δεκεμβρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ


Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...